Alle personal trainingprogramma’s worden gestart met een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek wordt een gezamenlijk doel bepaald. Op basis van dit doel zal de personal trainer een effectief en efficiënt training- en/of coachingprogramma opstellen. Na het opstellen van het plan van aanpak gaan we voor een bepaalde periode en op basis van een bepaalde duur en frequentie aan de slag.

De training en coaching kan eventueel ook in groepsverband (maximaal 5 personen) plaats vinden. Na deze periode wordt er geëvalueerd of de gestelde doelen bereikt zijn. Kies de module die bij je past en meld je aan!